fbpx
Skip links

Regulamentul campanie “Cumperi lentilele și primești rama cadou” 2024

Campania se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți Participanții.

Articolul 1 – Organizatorul campaniei

1.1 Organizatorul campaniei “Cumperi lentilele și primești rama cadou”, denumită în continuare Campania, este SC OPTOCENTRU MED SRL, cu sediul în Str. Av. Ștefan Sănătescu, nr. 17A, Sector 1, București, CUI: RO33762291, Nr. ORC: J40/12776/2014, denumită în continuare “Medical Optic” sau “Organizatorul”.

1.2 Regulamentul Campaniei este întocmit în concordanță cu legislația aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

1.3 Prezentul Regulament este pus la dispoziția celor interesați în mod gratuit: fizic în cabinetele și clinicile Medical Optic participante la Campanie și digital prin postarea acestuia pe site-ul medicaloptic.ro.

Articolul 2 – Dreptul de participare

2.1 La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani care achiziționează produse participante la Campanie în perioada menționată în Articolul 3 – Durata și locul de desfășurare ale Campaniei, în limita stocului disponibil și dacă respectă cumulat toate cerințele Regulamentului.

Articolul 3 - Durata și locul de desfășurare ale Campaniei

3.1. Campania este organizată și desfășurată pe teritoriul României, în perioada 07.03.2024, ora 10:00 – 31.03.2024, ora 23:00, în limita a 100 de perechi de ochelari de vedere vândute pentru fiecare din următoarele două locații:

– Medical Optic Bacău, str. Mioriței, nr. 2;

– Medical Optic Piatra Neamț, Piața Ștefan cel Mare, nr. 2.

3.2 Organizatorul poate decide să reducă sau să prelungească durata Campaniei și/sau să reducă sau să suplimenteze stocul disponibil pentru Campanie, acest lucru fiind adus la cunoştinţa Participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament și publicarea acestuia pe site-ul medicaloptic.ro.

Articolul 4 – Obiectivul Campaniei

4.1 Prin prezenta Campanie, Medical Optic își dorește să ajute persoanele care vor să achiziționeze ochelari de vedere, oferindu-le prețuri și mai accesibile.

Articolul 5 – Mecanismul și condițiile Campaniei

5.1 În locațiile Medical Optic selectate, menționate la punctul 3.1, la achiziționarea unei perechi de ochelari formată din lentile de vedere și rame ochelari, se oferă în mod gratuit și cu titlul de cadou ramele ochelarilor dacă acestea sunt prezente în portofoliul Medical Optic, sunt în stoc și nu depășesc valoarea lentilelor.

5.2 În cazul în care valoarea ramei este mai mare decât valoarea lentilelor, clientul trebuie să plătească diferența de la valoarea lentilelor până la valoarea ramei.

5.3 Beneficiie acestei Campanii nu se pot cumula cu alte beneficii acordate clienților Medical Optic.

Articolul 6 – Datele personale

6.1 Prin înscrierea la Campanie, Participanții oferă Organizatorului și partenerilor acestuia date cu caracter personal cum ar fi, dar fără a se limita la:

– numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de email, adresa de reședință, vârsta, sexul, CNP-ul, informații de plată (inclusiv datele cardului), Internet Protocol (IP) utilizată pentru accesarea site-ului nostru, tipul și marca dispozitivului, sistemul și platforma de operare, versiunea de browser etc.

6.2 Categoria de persoane vizate este formată din:

– clienți sau posibili clienți, care interacționează fizic cu reprezentanții noștri sau online prin site-ul nostru, conturile noastre de pe rețelele de socializare și reclamele noastre de pe rețele de socializare, motoare de căutare și site-uri partenere.

6.3 Datele colectate, modalități de colectare și sursele de colectare:

– colectăm date cu caracter personal direct de la Participanți;

– prin navigarea pe site-ul medicaloptic.ro, prin intermediul rețelelor de socializare, a motoarelor de căutare sau a site-urilor partenere putem colecta informații despre dispozitivul vizitatorului; aceste informați sunt colectate de terțe părți, în numele nostru, folosind fișiere tip cookie;

– folosim profiluri pentru a oferi produse care sunt adaptate intereselor vizitatorilor; procesul de creare a unui profil va fi utilizat numai pe baza consimțământului vizitatorului;

– nu prelucrăm date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal;

– nu oferim servicii care includ luarea automată a deciziilor fără intervenție umană.

6.4 Scopurile pentru care prelucrăm datele personale, cu titlu de exemplu, sunt:

– pentru prestarea de servicii în beneficiul clienților noștri;

– pentru respectarea unei obligații legale;

– pentru îndeplinirea intereselor noastre legitime sau intereselor legitime ale unei terțe părți sau intereselor clienților;

– pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau în scopuri oficiale.

6.5 Prelucrăm datele personale pe baza următoarelor temeiuri legale:

– pe baza consimțământului pe care clientul l-a exprimat;

– pentru încheierea sau desfășurarea unui contract;

– pentru îndeplinirea intereselor noastre legitime;

– pentru respectarea obligațiilor legale.

6.6  Vom păstra datele personale pentru perioada minimă necesară îndeplinirii scopurilor colectării datelor, pentru perioada impusă de legislația națională și pentru perioada necesară exercitării drepturilor legitime ale noastre și ale altor persoane.

6.7 Pentru protecția datelor cu caracter personal sunt implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

6.8 Participanții beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la  rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu clientul sau l-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă.

6.9 Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin e-mail la adresa gdpr@medicaloptic.ro sau prin poștă sau curier la adresa Str. Av. Ștefan Sănătescu, nr. 17A, Sector 1, București, în atenția RESPONSABILULUI PENTRU DATE PERSONALE.

6.10 Exercitarea drepturilor este gratuită, dar în cazul în care cererile pe care le primim sunt în mod vădit nefondate sau excesive, putem fie să percepem o taxă rezonabilă, fie să refuzăm să dăm curs cererii.

6.11 Termenul de răpuns pentru solicitări este de cel mult o lună de la data primirii solicitării, dar în cazul solicitărilor complexe sau a unui număr mare de solicitări, termenul de răpuns pentru solicitări poate fi prelungit cu încă o lună.

6.12 Participanții declară că au cunoștință despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament și pentru îndeplinirea obligațiilor legale în conformitate cu prevederile GDPR.

6.13 Prelucrarea datelor furnizate de Participanți se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la prevederile GDPR, legislația de punere în aplicare și deciziile autorității naționale de supraveghere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (ANSPDCP).

Articolul 7 – Încetarea Campaniei

7.1. Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe public acest lucru prin intermediul paginii web https://medicaloptic.ro.

Articolul 8 – Litigii

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Articolul 9 - Contestații

9.1 Participanții la Campanie pot depune cereri scrise la sediul Organizatorului în termen de maxim 48 (patruzeci și opt) de ore de la data livrării comenzii, cu privire la nerespectarea prezentului Regulament. Orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus nu va fi luată în considerare.

Articolul 10 - Alte reglementări

10.1 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la această Campanie din cauze care nu depind direct de Organizator.

10.2 În caz de fraudă sau tentativă de fraudă, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere, în condițiile legii, a celor vinovați, inclusiv, dar fără a se limita la descalificarea Participanților la Campanie.